KonfliktStatistik 2. kvartal 2015

  • Normalt konfliktomfang for 2. kvartal i år uden overenskomstforhandling

I 2. kvartal 2015 var der 66 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 4.990 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 30,0 personer og var af 1,8 dags varighed.

Konfliktomfanget i 2. kvartal 2015 svarer dermed nogenlunde til niveauet for andre år uden overenskomstforhandling siden 2009. Figur 1 viser tabte arbejdsdage i 2. kvartal for de seneste ti år.

Der var 18 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2015, hvilket svarer til 27 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 2.128 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 37,5 personer og var af 1,8 dags varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2015 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. september 2015
LÆS MERE
Pr­intvenlig versionTabel