Psykiske lidelser er et samfundsproblem

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at psykiske lidelser er blevet et samfundsproblem

Sundhedsstyrelsen udgav den 8. september 2015 rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark”. Den afdækker, hvordan 21 udbredte sygdomme belaster patienterne og samfundet på forskellig vis.

Rapporten viser blandt andet, at psykiske lidelser er blandt de sygdomme, der oftest medfører førtidspension – og sender dermed danskerne ud af arbejdsmarkedet. Ifølge rapporten koster angst, depression og skizofreni det danske samfund 17,4 milliarder kroner i tabt produktion om året.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund:

”Det er tydeligt, at Danmark som samfund står over for en stor udfordring med folkesundheden.

I dag er medarbejderne den vigtigste ressource for virksomhederne – og hvis de ikke trives, så trives virksomheden ikke.

Derfor gør virksomhederne hver dag en stor indsats for at skabe trivsel blandt medarbejderne ude på arbejdspladserne.

9 ud af 10 virksomheder ser medarbejdernes trivsel og engagement som den vigtigste grund til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det viser DA’s arbejdsmarkedsrapport 2014.

Vi vil fortsætte det gode arbejde, men er også nødt til at slå fast, at virksomhederne ikke er og ikke kan være ansvarlige for at løse strukturelle samfundsproblemer med f.eks. skizofreni og angst.

Skal vi styrke danskernes helbred, så kalder det i første omgang på brede indsatser på sundhedsområdet.”

Mere viden

Hent Sundhedsstyrelsens rapport på deres hjemmeside.

Arbejdsmiljø
10. september 2015
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Mere viden