DA: Virksomheder udelukker ikke relevante jobansøgere

Af direktør Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening

Forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, og formand for LO Hovedstaden, Morten Skov Christiansen, har her på Altinget de seneste dage haft debatindlæg, hvor de fremfører, at arbejdsgiverne ikke gør nok for at ansætte ledige og ikke opretter tilstrækkeligt med praktikpladser.

Til den kritik har jeg følgende kommentarer:

For det første mener Søren Heisel, at virksomhederne ”putter med de ledige stillinger” og ”holder dem skjult for de ledige”.

Det er en urimelig beskrivelse. Danske virksomheder opererer på stærkt konkurrenceprægede markeder, og har behov for dygtige medarbejdere. Det kræver, at de finder de helt rigtige medarbejdere så hurtigt og effektivt som muligt. Virksomhederne har ingen interesse i at hindre den proces ved at udelukke relevante ansøgere.

Faktum er, at danske virksomheder hvert år besætter ca. 750.000 job, hvilket er blandt den højeste jobomsætning i verden. Det svarer til, at der hver time døgnet rundt er ca. 80 personer, der starter i nyt job. Hver tredje af dem kommer fra ledighed. Det danske arbejdsmarked er med andre ord ikke en lukket klub, fordi danske virksomheder er vant til at rekruttere fra en bred skare af medarbejdere.

Kommer jobsøgende i møde

For det andet mener Søren Heisel, at hvis arbejdsgiverne henvender sig til 3F, så har 3F masser af relevante ansøgere til de ledige stillinger.

Virksomhederne prioriterer naturligvis at bruge de redskaber, som de jobsøgende – herunder 3F’s egne medlemmer - selv anvender. Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse viser, at jobsøgende først og fremmest bruger internet, opslag på jobportaler eller aviser, netværk og uopfordrede ansøgninger. Der er dér, virksomhederne retter deres opmærksomhed hen, når de søger medarbejdere.

De jobsøgende bruger kun jobcentre og a-kasser i et begrænset omfang. Blandt de ledige, der finder job, er det ifølge Danmarks statistik kun hver femte der angiver, at de har fået jobbet via jobcenter, a-kasse eller et opslag på jobnet.dk. Blandt beskæftigede, der søger nyt job, er det næsten ingen, der selv siger, at de bruger de kanaler.

Søg bredere

For det tredje er både Søren Heisel og Morten Skov Christiansen af den opfattelse, at virksomhederne ikke vedkender sig deres uddannelsesansvar og tager for få lærlinge og elever.

I skrivende stund er over 70.000 elever og lærlinge beskæftigede på de danske virksomheder. Det skal sammenlignes med, at der er ca. 7.000 i praktik i et praktikcenter, som ikke umiddelbart har kunnet finde en praktikplads i en virksomhed. Men vi ved, at stort set alle dem, der i en periode må tage til takke med skolepraktik, på et tidspunkt alligevel kommer ud i en virksomhedspraktik.

Paradoksalt nok er der faktisk virksomheder, der mangler lærlinge. Det skyldes, at mange praktikpladssøgende ikke søger bredt nok - hverken fagligt og geografisk.

Ikke dermed sagt, at virksomhederne ikke kan blive bedre. Vi ved, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor er endnu flere praktikpladser også på arbejdsgivernes dagsorden.

Efteruddannelse vigtigt

Endelig mener Søren Heisel, at når aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) for tiden er for nedadgående, så vidner det om, at virksomhederne ”lader hånt om at vedligeholde deres medarbejderes kompetencer”. Dette har ikke hold i virkeligheden.

Internationale undersøgelser viser gang på gang, at Danmark er ét af de lande i verden, der har den største efteruddannelsesindsats. Kun Sverige kan gøre os rangen stridig.

AMU udgør nemlig kun en del af fundamentet, når det gælder efteruddannelse. Virksomhederne gør i høj grad brug af intern oplæring og kurser, samt brug af andre udbydere end AMU. Det er også nødvendigt, for danske medarbejdere skal være fagligt i top. Ellers går det ud over virksomhedernes konkurrencekraft, og dermed jobmulighederne for bl.a. 3F’s medlemmer.

Bragt i Altinget 11. september 2015