Reformer er nødvendige for at holde opsvinget på sporet

I den netop offentliggjorte kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 sender Nationalbanken en tydelig advarsel til politikerne om, at der er et behov for at øge arbejdsudbuddet de kommende år, for ikke at bremse opsvinget.

Nationalbanken fremhæver, at ”overophedningen i midten af 2000’erne ikke blev identificeret i tide” og at ”tidligere erfaringer viser, at fremgangen i beskæftigelsen kan ske både hurtigere og mere pludseligt end det aktuelle forløb i prognosen.”

Nationalbanken konkluderer, at arbejdsmarkedsgabet, dvs. forskellen mellem den strukturelle beskæftigelse og den reelle beskæftigelse, i 2015 er på ca. 35.000 personer. Allerede i 2017 vil arbejdsmarkedsgabet lukkes.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Nationalbankens vurderinger er et vigtigt opråb til politikerne om nødvendigheden af initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet. Allerede nu er der flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet, og Nationalbanken peger på, at vi ikke i tide opdagede overophedningen i midten af 00’erne.

Den fejl må vi ikke begå igen. Arbejdsstyrken skal øges, før det er for sent.

Der er et stort behov for strukturreformer, der for alle typer job sikrer en synlig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

På den helt korte bane skal mobiliteten på arbejdsmarkedet øges. Der er brug for tiltag, der forenkler reglerne, og sender et klart signal til ledige om, at skulle søge job i hele landet.

Dokumentationskravene til jobsøgning og jobcentrenes mulighed for opfølgning skal samtidig styrkes.”

Arbejdsmarked
16. september 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Nationa­lbankens kvartals­oversigt, 3. kvartal 2015