Færre men dygtigere elever på erhvervsuddannelserne

Færre elever er blevet optaget på en erhvervsuddannelse. Men karakterkrav betyder, at vi kan forvente bedre kvalificerede og mere engagerede elever.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort tal for, hvor mange elever der er blevet optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb i 2015.

Tallene, der skal ses i lyset af erhvervsuddannelsesreformen og de nye karakterkrav, viser, at:

  • 28.400 elever blev optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2015. Det er ca. 3.600 færre elever end sidste år, svarende til et fald på 11 pct.
  • tilgangen blandt de yngste elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, er faldet med 10 pct. sammenlignet med sidste år, mens faldet er 13 pct. for elever, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse
  • de tekniske skoler har optaget 7 pct. færre elever, mens der er optaget 30 pct. færre på de merkantile skoler i forhold til sidste år
  • indførelsen af optagelseskrav på erhvervsuddannelserne har resulteret i, at ca. 4.300 elever har været indkaldt til en optagelsesprøve. Heraf deltog 2.800 elever i prøverne og ca. 1.700 elever bestod

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Det er positivt, at de elever, der nu er optaget, er bedre kvalificerede og mere motiverede end tidligere. Det vil føre til, at færre falder fra, og at vi i fremtiden får dygtigere elever, der færdiggør deres erhvervsuddannelse. Samtidig vil det styrke det faglige miljø på erhvervsskolerne og uddannelsernes omdømme, så flere unge fremover vil vælge en faglært uddannelse.

Derfor er vi ikke kede af, at der i år er optaget færre elever på erhvervsuddannelserne end tidligere, selvom vi normalt argumenterer for, at flere unge bør vælge en erhvervsuddannelse.

Vi oplever i år nok færre elever på erhvervsskolerne på grund af klare optagelseskrav i dansk og matematik, men til gengæld er eleverne dygtigere.”

Mere viden

Undervisningsministeriets tal for, hvor mange elever der er blevet optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb i 2015.

Uddannelse
15. september 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden