Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. september 2015 svaret Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i sagen om

Høring om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har den 2. september 2015 fremsendt udkast til lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med anmodning om bemærkninger senest fredag den 18. september 2015. Nedenfor følger Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til det pågældende lovforslag:

DA noterer, at bestyrelsen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse bliver nedlagt og bliver erstattet af en følgegruppe med repræsentanter for de samme organisationer, som i dag er repræsenteret i bestyrelsen.

DA noterer videre, at administrationen af fonden fremover bliver varetaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det medfører en besparelse på tre mio. kr.

DA forventer, at Følgegruppen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fortsat får indflydelse på anvendelsen af fondens resterende midler, så udgangspunktet er, at Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, følger følgegruppens vejledning om anvendelsen af fondens midler indenfor de givne politiske aftaler og rammer for fondens virke.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
18. september 2015