Glædelig stigning i antallet af praktikpladser

Der er fortsat en praktikgaranti for de elever, der ikke er kommet ud i en virksomhed.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i dag offentliggjort nye praktikpladstal for juli 2015.

Tallene viser, at:

  • 96 pct. af de elever, der har afsluttet deres forberedende grundforløb på en erhvervsskole, er godt i gang med deres hovedforløb. 84 pct., og dermed langt hovedparten, er i praktik i en virksomhed, mens 10 pct. er i praktik i et praktikcenter.
  • Ud af de resterende 4 pct., der ikke er i gang med et hovedforløb, har kun 0,3 pct. svarende til knap 300 elever, ikke mulighed for at fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter. Resten, svarende til 3.250 elever, har fravalgt praktikcenteret og afbrudt deres uddannelse.
  • Der er indgået flere nye uddannelsesaftaler i perioden marts-juli 2015 end i samme måneder sidste år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er meget glædeligt, at antallet af uddannelsesaftaler på virksomhederne i juli 2015 er vokset med 7 pct. i forhold til juli 2014. Det viser, at vores virksomheder gerne vil ansætte flere elever. Den forventede mangel på faglært arbejdskraft har sikkert også fået virksomheder til at rekruttere flere elever.

Vi er på rette vej, men vil gerne have endnu flere praktikpladser i virksomhederne.

Det er samtidigt glædeligt, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - efter et grundigt analysearbejde - i dag har offentliggjort justerede tal for praktikpladssøgende. De viser et større antal elever, der søger praktikplads for de fire første måneder af året i forhold til tidligere udmeldt. Yderligere 800 elever fortsætter i årets første fire måneder deres erhvervsuddannelse i et praktikcenter i stedet for i en virksomhed.

De opjusterede tal for antallet af praktikpladssøgende elever ændrer dog ikke ved det væsentlige forhold, at langt de fleste elever har en praktikgaranti. Det betyder, at eleverne kan fortsætte deres erhvervsuddannelse på et praktikcenter, selv om de ikke har en praktikplads i en virksomhed. Det er derfor ikke foruroligende, at tallene skal opjusteres med ca. 800 elever i årets fire første måneder”

Mere viden

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Ny praktikpladsstatistik

Uddannelse
21. september 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden