FraværsStatistik 2013 – revideret udgave

  • Uændret sygefravær på DA-området
  • Sygefravær udgør 3,1 pct. af den mulige arbejdstid i 2013

Revideret udgave

Nyhedsbrevet er revideret i forhold til den oprindelige udgave fra september 2014, som følge af en fejl, der resulterede i, at lange fraværsperioder blev kortet af. Konsekvensen var en lille undervurdering af fraværet, som blev mere markant ved opgørelser af periodelængder. Fejlen er rettet, så de lange fraværsperioder nu indgår korrekt.

Udviklingen i fraværet

Sygefraværet på DA-området er uændret 3,1 pct. af den mulige arbejdstid, jf. tabellen i Læs mere boksen. Det svarer til 6,9 dage pr. beskæftiget. Sygefraværet er på sit laveste niveau siden 1994, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang.

For kvindelige arbejdere er sygefraværet faldet med 0,2 pct.-point til 4,5 pct. af den mulige arbejdstid. For mandlige funktionærer er sygefraværet steget med 0,2 pct.-point til 2,1 pct., mens det for kvindelige funktionærer og mandlige arbejdere er uændret 3,5 pct.

Fravær på grund af børns sygdom og arbejdsulykker er uændret for alle samlet set.

Barselsfraværet er faldet med 0,1 pct-point samlet set, og det er særligt de kvindelige funktionærer, som har mindre barselsfravær.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær udgør 4,3 pct. af den mulige arbejdstid i 2013 på DA-området. Den største del udgøres af sygefravær med 3,1 pct.-point, jf. figur 1, efterfulgt af barselsfravær med 0,8 pct.-point. Fravær som følge af børns sygdom, arbejdsulykker og andet fravær udgør hver 0,1 pct.-point af det samlede fravær.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør i 4,6 pct. af den mulige arbejdstid i 2013, mens det udgør 4,1 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 4,1 pct. for mandlige arbejdere og 6,2 pct. for kvindelige arbejdere. For funktionærer er det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 6,3 pct. for kvinder.

Sygefraværet følger samme mønster som det samlede fravær, hvor arbejdere har et højere sygefravær end funktionærer og kvinder et højere sygefravær end mænd.

Barselsfraværet fordeler sig anderledes. Barselsfraværet er højest hos de kvindelige funktionærer med 2,5 pct., hvilket er mere end dobbelt så højt som hos de kvindelige arbejdere. Også for mændene er barselsfraværet dobbelt så højt for funktionærer som for arbejdere - hhv. 0,4 og 0,2 pct. Forskellene mellem arbejdere og funktionærers barselsfravær hænger sammen med, at arbejderne gennemsnitligt er yngre og ansat i kortere tid end funktionærer.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2013 indgår i alt ca. 379.000 lønmodtagere på DA-området. Resultaterne er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2013.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation FraværsStatistik 2013 udkommer i revideret udgave i uge 39 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
23. september 2015
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave