Finanslov 2016 – positive første skridt, men lang vej igen

Finanslovsforslaget sætter fokus på, at det skal kunne betale sig for kontanthjælpsmodtagere og flygtninge at arbejde. Det er positivt, men der bør gøres endnu mere for at nedbringe vores meget høje offentlige udgifter.

Regeringen har i dag fremlagt sit bud på finanslov 2016. Den rummer blandt andet:

  • Reform af kontanthjælp, herunder kontanthjælpsloft og harmonisering af ydelser til unge kontanthjælpsmodtagere
  • Ny integrationsindsats, herunder udvidelse af målgruppen for integrationsydelsen og styrket beskæftigelsesrettet indsats
  • Årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne til undervisningsområdet
  • Bedre målretning af Arbejdstilsynets ressourcer

Underdirektør Erik Simonsen:

”Regeringens forslag rummer gode og vigtige skridt, men der er lang vej igen.

Kontanthjælpsloft, tilskyndelse for kontanthjælpsmodtagere til at stå til rådighed og et nyt integrationsprogram peger i retning af, at det i højere grad skal kunne betale sig at arbejde.

Men Danmark har stadig betydelige underskud på de offentlige finanser, og det skyldes blandt andet vores meget høje udgifter til offentlig forsørgelse af personer i den erhvervsaktive alder. Danmark kan ikke fortsætte med hvert år relativt at bruge 65 mia. kr. mere på forsørgelse af personer i den erhvervsaktive alder, end vores svenske naboer gør.

Det er en udfordring, som regeringen kun i mindre målestok tager livtag med i forslaget til Finansloven, og det øger forventningen om, at trepartsdrøftelserne i starten af 2016 for alvor skal finde løsninger, der får tusindevis af personer fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, og som sikrer, at der bliver en tilskyndelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
29. september 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Forslag til finanslov 2016