Udflytning af Arbejdsskadestyrelsen skal følges af en reform

En reform af arbejdsskadesystemet er nødvendig, hvis flytningen af Arbejdsskadestyrelsen til ATP skal blive en succes

Regeringen har i dag offentliggjort, at Arbejdsskadestyrelsens opgaver overdrages fra Beskæftigelsesministeriet til ATP/Udbetaling Danmark.

Overdragelsen sker som en del af strategien ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”.

Den vil blive gennemført i løbet af 1. halvår 2016 for på sigt at udflytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til ATP/Udbetaling Danmarks decentrale centre.

Det skal i det videre forløb afklares, hvorvidt opgaverne skal placeres i ATP eller i Udbetaling Danmark. Men det ligger klart, at overdragelsen vil omfatte al drift og sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen.

Det politiske ansvar for området, herunder arbejdsskadelovgivningen, forbliver i Beskæftigelsesministeriet.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Alt for mange, der i dag får en arbejdsskade, vender ikke tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Dét skal der ændres på.

Regeringen har i dag besluttet at flytte opgaverne fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP, men der er behov for mere end blot at flytte opgaverne fra et sted til et andet.

Der er behov for en egentlig reform af hele arbejdsskadesystemet.

Kun via en forenkling af systemet får vi reelt en hurtig og effektiv sagsbehandling, som vi ved, er afgørende for at folk fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der udestår en række spørgsmål om økonomi, styring og ansvarsfordeling, som DA vil være meget optaget af i den kommende tid. Men det er helt afgørende for os, at der bliver lavet grundlæggende om på spillereglerne, så folk bliver fastholdt i job, selvom at de har haft en arbejdsskade.”

Mere viden

www.stm.dk

Arbejdsmiljø
1. oktober 2015
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LÆS MERE
Mere viden