Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. september 2015 svaret Udenrigsministeriet i sagen om

Høring over udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Udenrigsministeriet har den 1. september 2015 anmodet om bemærkninger til udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

DA kan sammen med LO, FTF og Akademikerne i det store hele støtte forslaget.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
Publiceret:
2. oktober 2015