Kontanthjælpsloft - positivt første skridt, men store udfordringer venter stadig

Ros til regeringen for at tage et skridt mod at bryde den forsørgelseskultur, vi har udviklet i Danmark. Men det skal stadigt gøres langt mere økonomisk attraktivt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Regeringen har i dag fremlagt deres bud på et nyt, moderne kontanthjælpsloft. Loftet indeholder bl.a.:

  • Krav om 225 timers arbejde for jobparate og afskaffelse af kontanthjælpsmodtagernes ferie.
  • Grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere kan få i samlet offentlige ydelser hver måned. Selve kontanthjælpen og børneydelser beskæres ikke.
  • Kontanthjælpsmodtagere kan maksimalt modtage 15.674 kr. i offentlige ydelser, hvis der er tale om en enlig forsøger med to børn eller flere.
  • 22.800 fuldtidspersoner berøres

Underdirektør Erik Simonsen:

”Det er positivt, at regeringen nu tager fat på en reform af kontanthjælpsydelserne. Over 150.000 danskere modtager hver dag kontanthjælp, og alt for mange gør det i årevis.

Det er nødvendigt at få brudt den forsørgelseskultur, som vi har udviklet i Danmark. Et vigtigt led heri er at sikre, at modtagerne af kontanthjælp kan se, at det kan betale sig at gå på arbejde. Regeringens forslag er her et positivt første skridt.

Men det er uforståeligt, at regeringen ikke har gjort noget for at sikre, at den økonomiske straf der er for unge ved at være klar til uddannelse eller job bliver afviklet. Unge under 30 år får helt op til 8.472 kr. ekstra i kontanthjælp, når de er i aktivering af kommunen, frem for når de står til rådighed som jobparate.

Omvendt er det positivt, at regeringen tager fat på at rette op på den fejlkonstruktion, som har betydet, at tilskyndelsen til at arbejde har været ekstremt ringe for par. Par på kontanthjælp blev før loftet overkompenseret, fordi de modtager det dobbelt af en enlig. Men det er som bekendt dyrere pr. person at bo alene end at bo sammen.

DA ser frem til, at trepartsdrøftelserne skal bygge videre på udspillet om kontanthjælp, så antallet af danskere på offentlig forsørgelse kan få et ordentligt nyk ned og flere vil komme i beskæftigelse.”

Arbejdsmarked
2. oktober 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Beskæftigelse­sministeriets presseme­ddelelse