En god dag for erhvervsuddannelserne

Maskiner og teknisk udstyr på erhvervsskolerne løftes markant, og mange års ubegrundet forskelsbehandling mellem det almene gymnasium og hhx får en ende som følge af ny aftale.

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er i dag blevet enige om finansieringen af den reform af erhvervsuddannelserne, som trådte i kraft 1. august i år. Aftalen om reformen blev indgået helt tilbage i februar 2014.

Reformen af erhvervsuddannelserne beløber sig til 430 mio. kr. årligt, og aftaleparterne gav i 2014 hinanden håndslag på, at disse penge skulle tilvejebringes i forbindelse med Finanslov 2016.

Aftalepartierne har i dag også fundet ekstra 150 millioner kroner til en tiltrængt udstyrspulje på erhvervsskolerne.

Endelig sidestilles de almene gymnasiale uddannelser (stx) og de merkantile gymnasieuddannelser (hhx) ved at forhøje taxameteret til hhx. Dermed gøres op med den ubegrundede ulighed, der har været indtil nu.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”De første tilbagemeldinger fra elever, skoler og virksomheder om den store EUD-reforms begyndelse i starten af august 2015 har været meget positive. Skolerne har oplevet, at eleverne virker mere afklarede og motiverede.

Det er derfor en god nyhed, at aftalepartierne i dag er blevet enige om finansieringen af EUD-reformen. Det var en alvorlig knast under forhandlingerne i februar 2014, men tilsyneladende har parterne fået enderne til at mødes.

Det er samtidig en glædelig overraskelse, at aftalepartierne i samme hug både har fundet penge til at forbedre udstyret på erhvervsskolerne og har elimineret den uhensigtsmæssige forskel i bevillingerne til henholdsvis stx og hhx. Den forskel har været uforståelig i årevis, men omsider har partierne fundet en vej til at udligne forskellen.”

Mere viden

UVM: Om finansieringsaftalen af erhvervsuddannelsesreformen.

Uddannelse
2. oktober 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden