Vismænd, hvordan undgår vi mangel på arbejdskraft?

Vismændene forudser fremgang i dansk økonomi, men forholder sig ikke til, hvordan vi undgår, at mangel på arbejdskraft spænder ben for væksten

Det Økonomiske Råd (DØR) har netop udsendt deres vismandsrapport for dansk økonomi, efterår 2015. Rapporten indeholder bl.a.:

  • En konjunkturvurdering, hvor det konkluderes, at dansk økonomi er i fremgang.
  • En opgørelse, der viser, at der siden 1960 har været en stor stigning i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder på indkomsterstattende ydelser.
  • Analyser, som viser, at reformer kan øge incitamentet til at arbejde. Herunder en analyse, som viser at kontanthjælpsreformen, der øgede incitamentet til at arbejde og uddanne sig, havde en positiv effekt på beskæftigelsen for denne gruppe.

DA’s formand Torben Dalby Larsen:

”DØR’s analyser viser, at der er fremgang i dansk økonomi, og det er glædeligt. Men jeg er stærkt bekymret for, om der vil være den ledige kapacitet i økonomien, der er forudsætningen for DØR’s positive prognose. Opstår der mangel på arbejdskraft, vil opsvinget ende i ingenting.

Der er behov for, at vi udviser rettidig omhu og fortsætter reformarbejde, bl.a. ved at øge gevinsten ved at tage et job. For som DØR’s analyser viser, så fører den type reformer til større arbejdsstyrke og øger vækst og velstand for alle.

Danmark har i internationalt perspektiv mange personer på offentlig forsørgelse. Det forholder DØR sig desværre ikke kritisk til. Og de ser heller ikke på de betydelige omkostninger, det indebærer. F.eks. kunne vi spare 60 mia. kr. årligt, hvis Danmark brugte samme andel af BNP som Sverige på offentlige indkomstoverførsler til personer i den erhvervsaktive alder.

Det er afgørende, at man fra politisk hold retter op på den skævhed, der delvist har sat den danske model ud af kraft og som betyder, at der ikke er nævneværdig forskel på at arbejde til en overenskomstmæssig mindsteløn og være på offentlig forsørgelse.”

Arbejdsmarked
7. oktober 2015
KONTAKT
Formand
Torben Dalby Larsen
33 38 92 72
tdl@da.dk
LINKS
DØR's rapport