Mere målrettet arbejdstilsyn

Af arbejdsmiljøchef i DA Christina Sode Haslund

"Færre ansatte i Arbejdstilsynet vil svække både kontrol og retsforfølgelse af de virksomheder, der spekulerer i dårligt arbejdsmiljø", skrev Christian Juhl fra Enhedslisten (4.10).

Det var hans reaktion på regeringens finanslovsforslag om at udfase Arbejdstilsynets midlertidige bevillinger til de såkaldte særlige tilsynsindsatser og derudover fortsat leve op til de krav om effektiviseringer, der gælder for hele staten. Men det er sund fornuft, at midlertidige bevillinger kun er midlertidige, og at Arbejdstilsynet skal effektivisere som resten af staten. Og netop Arbejdstilsynet har stort behov for forbedring.

Arbejdstilsynet har de sidste mange år har skullet kontrollere praktisk talt alle danske virksomheder - uanset hvor godt arbejdsmiljøet måtte være. Når virksomheder skal udvælges til kontrol, bliver næsten halvdelen fundet gennem tilfældig stikprøve. Men hos 9 ud af 10 af de virksomheder, der blev udvalgt gennem stikprøve, fandt Arbejdstilsynet ingen problemer med arbejdsmiljøet - langt flere end ved virksomheder udvalgt gennem en risikobaseret model.

Arbejdstilsynet bruger altså en stor del af sine ressourcer på virksomheder, der har et godt arbejdsmiljø. Det er ren spild. Og det viser klart, at der ér behov for et mere målrettet og effektivt tilsyn.

Sverige har gode erfaringer med at lave færre kontrolbesøg, der til gengæld rammer mere præcist. Det svenske arbejdstilsyn er under halvt så stort som det danske, og man kontrollerer færre virksomheder end i Danmark. Til gengæld finder man flere overtrædelser ved hvert kontrolbesøg. Kontrollen med virksomhederne er mere målrettet og giver mere arbejdsmiljø for pengene.

I foråret aftalte en bred kreds af politiske partier, at arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes, blandt andet ved at målrette Arbejdstilsynets indsats. Finanslovforslaget er helt i respekter for den aftale. Forventningen er nemlig, at Arbejdstilsynet kan opnå samme resultater som i Sverige: At man i højere grad rammer plet via et mere effektivt tilsyn.

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 7. oktober 2015