Glem alt om mindsteløn

Af overenskomstchef Martin Steen Kabongo, Dansk Arbejdsgiverforening

Lovfastsat mindsteløn bringer intet godt med sig. Den ville afvikle hele aftalemodellen. Og det er jo ingen tilfældighed, at landets arbejdsgiverforeninger og fagforeninger bevidst har fravalgt tung lovgivning og rigid regulering frem for aftalemodellen, som har eksisteret i over hundrede år. Men i tider hvor modellen er presset, er det kun godt at tage snakken.

Personligt er jeg enig med Krifas Søren Fibiger Olesen, der her i avisen 5. oktober gør klart, at det er vigtigt at debattere fremtidens arbejdsmarked og hvilke vilkår, der skal gælde for landets lønmodtagere, der står udenfor aftalesystemet. Men her ender enigheden altså.

Det er forkert at påstå, at arbejdstagere uden overenskomst ikke har rettigheder. Mange forhandler selv deres vilkår på plads, og heldigvis er vi alle dækket ind under helt grundlæggende lovgivning.

Det er også at stikke læserne blår i øjnene at påstå, at udlandet har haft positive erfaringer med lovfastsat mindsteløn. Har Tyskland eller andre lande med politisk indblanding da formået at sikre et så sikkert og fleksibelt arbejdsmarked som det danske? På ingen måde.

Vi har i Danmark lært, at lovgivning om løn- og ansættelsesvilkår skaber mere rigide regler og fjerner nærheden i den danske aftalemodel, hvor alle føler ejerskab til reglerne. Og det ville hverken være i arbejdsgivernes, arbejdstagernes eller politikernes interesse.

Der er mange forskellige løsninger, som vi kan bringe i spil for at forbedre vilkårene for alle. Men at binde arbejdsmarkedet på hænder og fødder med lovfastsat mindsteløn? Det er den dårligste løsning af alle.

Bragt i Børsen 9. oktober 2015