Brug for mere arbejdskraft

Af chefkonsulent Jens Troldborg, Dansk Arbejdsgiverforening

Henning Jørgensen (HJ) skrev her i avisen i tirsdags, at advarslerne om mangel på arbejdskraft fra blandt andre Dansk Arbejdsgiverforening ikke har noget på sig.

HJ affærdiger vores advarsler med, at vi er langt fra overophedningen i 2006-2008, hvor der var ca. 70.000 såkaldte forgæves rekrutteringer, det vil sige tilfælde, hvor virksomhederne havde problemer med at besætte en ledig stilling.

Men situationen på arbejdsmarkedet i dag er efter DA’s opfattelse meget anderledes end for to år siden. Siden 2013 har vi oplevet stigende beskæftigelse og ledigheden er faldet konstant de seneste 13 måneder.

Læren fra boom-årene i 2006-2008 var netop, at hvis mangel på arbejdskraft først får fat og udvikler sig til et generelt kapacitetspres, bliver det meget svært at vende udviklingen uden at tabe mange arbejdspladser.

Vi er nu i en situation, der ligner den i 2005, lige før højkonjunkturen for alvor tog fart. Ledigheden er lavere, og antallet af tilfælde, hvor virksomhederne på grund af mangel på arbejdskraft har problemer med at producere deres varer, og måske også må sige nej til nye ordrer, er ifølge Danmarks Statistik på niveau med dengang. Samtidig viser prognoser fra både vismændene, Nationalbanken og regeringen, at udviklingen vil fortsætte de kommende år med faldende ledighed og stigende beskæftigelse. Det er med andre ord nu vigtigt, at vi husker erfaringerne fra historien og er opmærksomme på indikationer på tiltagende mangel på arbejdskraft. Som Nationalbanken peger på i deres seneste kvartalsoversigt blev overophedningen i midten af 2000’erne ikke identificeret i tide.

Beskæftigelsessystemet har en vigtig rolle, hvis vi skal sikre, at historien ikke gentager sig. På kort sigt kan jobcentrenes nye værktøjer med mere intensiv kontakt til ledige og jobrettede kurser forhåbentlig bruges til målrettet at afhjælpe områder, hvor der aktuelt er rekrutteringsudfordringer.

Herudover er der ifølge vores analyser op imod 85.000 personer i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse, der ville kunne komme ud af offentlig forsørgelse, hvis man politisk lavede reformer af bl.a. kontanthjælpen.

Så dokumentationen om stigende mangel på arbejdskraft skal tages alvorligt. Hvis vi ikke evner at understøtte fremgangen i beskæftigelse gennem jobcentrenes indsats og gennem nye arbejdsmarkedsreformer, risikerer vi at øge risikoen for at sætte opsvinget over styr og gentage fejlene fra midten af 2000’erne.

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 12. oktober 2015