Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. august 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Ny bekendtgørelse om beskæftigelsestilskud

STAR har den 25. august 2015 sendt et udkast til ny bekendtgørelse om Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2014, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2015 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2016 til skriftlig høring i beskæftigelsesrådet (BER).

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har ikke bemærkninger til de foreslåede ændringer.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
30. oktober 2015