Loft over kontanthjælp – et skridt i den rigtige retning

Kontanthjælpsforliget flytter alt i alt 700 personer fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Med over 150.000 danskere på kontanthjælp og en spirende arbejdskraftmangel er der fortsat behov for store reformer, mener DA.

  • Regeringen, LA, K og DF har i dag indgået et kontanthjælpsforlig. Forligets samlede effekt er på sigt en forbedring af de offentlige finanser på 530 mio. kr. og en forøgelse af beskæftigelsen med 700 personer. Kontanthjælpsforliget indeholder bl.a. at:
  • Kontanthjælpsloftet fastsættes på et niveau, der svarer til en kompensationsgrad på 80 pct. af, hvad en lønmodtager med en løn på 17.700 kr. har i samlet indkomst efter skat.
  • Kontanthjælpsmodtagere kan holde 4 ugers ferie.
  • 225-timersreglen genindføres, hvilket indebærer, at alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde minimum 225 timer om året.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Kontanthjælpsloftet er et skridt i den rigtige retning. Men der er lang vej endnu. For et forlig med en beskæftigelseseffekt på 700 personer er ikke meget, når vi i Danmark har over 150.000 danskere på kontanthjælp og en spirende arbejdskraftmangel. Derfor er der stadig behov for store reformer.

Som det er i dag, bruger Danmark langt mere på offentlig forsørgelse til personer i den erhvervsaktive alder end vores svenske naboer. Og det er bekymrende.

Vi må aldrig opgive at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Det er ikke fair over for den enkelte, og som samfund har vi brug for alle kræfter. Et vigtigt led heri er, at det altid kan betale sig for kontanthjælpsmodtagere at arbejde.

Selv med forliget er der flere dele af kontanthjælpssystemet, der trænger til et grundigt eftersyn. F.eks. overkompenseres par på kontanthjælp fortsat, og det kan ikke i tilstrækkelig grad betale sig for kontanthjælpsmodtagere at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jeg ser frem til, at vi i trepartsdrøftelserne for alvor kan sætte fokus på at nedbringe antallet af danskere på offentlig forsørgelse og dermed få markant flere i arbejde.”

Mere viden

Aftaletekst på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Arbejdsmarked
18. november 2015
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden