Debat: Ansvar for lige løn og lige arbejde

Af Lise Bardenfleth, chefkonsulent i DA.

I Berlingske 04.11 fremstår det i en artikel om ligeløn, som om at DA »erkender«, at det er et arbejdsgiveransvar at rette op på lønforskellen mellem mænd og kvinder. Men det er en forenkling af debatten.

For selvfølgelig har arbejdsgiverne et ansvar for, at mænd og kvinder udbetales lige løn for lige arbejde. Men betyder det, at arbejdsgiverne har et ansvar for, at mænd og kvinder altid får det samme i løn? Ikke nødvendigvis. Der kan nemlig være to årsager til, at der ikke er ligeløn i dagens Danmark. Den ene forklaring kan være arbejdsgivere, der forskelsbehandler kvinder på baggrund af deres køn. Den anden forklaring bunder i, at mænd og kvinder foretager forskellige valg, hvilket udløser forskellene.

Der er selvfølgelig altid enkelte brodne kar, men intet tyder på, at vi i Danmark har et generelt problem med lønforskelle, der bunder i diskrimination på arbejdsmarkedet. Ligelønskommissionen konkluderede i 2010, at det især er forskellen i uddannelse, stilling, uregistreret arbejdstid osv., der er årsag til lønforskellen mellem kvinder og mænd i den offentlige sektor, hvormed det må formodes at samme forhold gør sig gældende på private arbejdspladser. Og de faglige organisationer har ikke rejst så meget som én sag i de overenskomstaftalte ligelønsnævn, hvor sagsbehandlingen er hurtig og gratis.

At der er lønforskelle mellem køn, er et tydeligt faktum.

Men de forskelle der er mellem kønnene, hvad angår arbejdstid, hvem der henter børnene, hvilken uddannelse man tager, og hvor højt man prioriterer karrieren osv., må være en debat, vi må overlade til familierne og det øvrige samfund at diskutere. Vi kan ikke udelukke, at der findes ligestillingsproblemer, der munder ud i lønforskelle, og der hilser vi gerne ligestillingsdebatten velkommen. Men når uligheden i lønningerne skyldes vores valg, adfærd og prioriteter, så kan det altså aldrig være et arbejdsgiveransvar.

Bragt i Berlingske 6. november 2015