Dansk Arbejdsgiverforening siger ja til en omdannelse af retsforbeholdet

Dansk Arbejdsgiverforening siger ja til en omdannelse af retsforbeholdet, fordi vi mener, at danske virksomheder og danske lønmodtagere skal have de samme vilkår som vores europæiske konkurrenter og kollegaer. Vi mener samtidig, at vi skal have indflydelse på udformningen af den lovgivning, som enten giver konkrete fordele for borgere og virksomheder, eller hvor det kan være gavnligt for Danmark at bidrage aktivt til udviklingen fremover. Vi skal ikke sætte os selv uden for indflydelse, når nu vi har muligheden for at sikre virksomheder og lønmodtagere medbestemmelse og gode vilkår.

En tilvalgsordning vil betyde helt konkrete fordele for både danske virksomheder og danske arbejdstagere:

  • Det bliver nemmere at få tilgodehavende hos udenlandske firmaer, der er gået konkurs.
  • Det bliver muligt at indfryse bankindeståender i andre EU-lande, når der er fare for, at debitoren flytter pengene, som ellers skulle bruges til at betale regninger eller løn.
  • Det bliver billigere og nemmere, når der skal inddrives gæld fra virksomheder i andre lande. Tilvalgsordningen vil nemlig sikre en enklere og hurtigere procedure, og det gavner især vores små og mellemstore virksomheder.
  • Det giver os samme vilkår for at gøre krav på erstatninger i et andet land, når erstatningen er blevet tilkendt af retten i Danmark.
  • Det giver klarhed om, hvilke regler, der gælder, når en aftale mellem en dansk og en udenlandsk virksomhed ikke overholdes, eller når der skal kræves erstatning på tværs af grænser.  

Alt i alt understøtter en tilvalgsordning en mere smidig og fair håndtering af sager om udenlandsk arbejdskraft og bakker dermed op om den danske model.

EU og internationalt
9. november 2015
KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk