Arbejdskraftmangel er nu sat på KL’s dagsorden

Af Jørgen Bang-Petersen, chefkonsulent, DA

KL (Kommunernes Landsforening) har afviklet deres store jobcamp 2015 i Aalborg. Her var alle de ansvarlige for den kommunale beskæftigelsesindsats i Danmark samlet for at diskutere det vigtigste emne på det danske arbejdsmarked netop nu: mangel på arbejdskraft.

At KL valgte netop dette tema, er et stærkt signal. Det er nemlig ikke blot f.eks. specialiserede svejsere eller it-ingeniører, der er mangel på. Manglen viser sig flere og flere steder i Danmark og rammer flere og flere faggrupper. Manglen kan i værste fald betyde, at det økonomiske opsving, der tegner sig i horisonten, ender i ingenting.

Problemer på flere områder

Arbejdskraftmanglen er heller ikke længere kun et problem for virksomhederne i den private sektor. Også blandt kommunernes kernetropper er der tegn på mangel. For fire år siden var der stort set ingen problemer med at finde lærere og social- og sundhedshjælpere. I dag viser statistikken, at der er problemer med at rekruttere disse faggrupper i flere af de otte regionale arbejdsmarkedsområder, vi har i Danmark.

Det er derfor helt rigtigt set af KL at prioritere indsatsen mod arbejdskraftmangel. Kommunernes jobcentre har en helt central nøglerolle, når det gælder om at gøre det muligt for virksomhederne at finde den rette arbejdskraft, der mangler.

Er steget 28 måneder i træk

Det er ellers på en glædelig baggrund, vi oplever problemet. Danmarks Statistik kunne 23/10 oplyse, at lønmodtagerbeskæftigelsen nu har været stødt stigende 28 måneder i træk. Det er beskæftigelsen i den private sektor, som driver fremgangen.

Men i kølvandet på denne udvikling oplever vi også stigende vanskeligheder for virksomhederne med at finde medarbejdere med de færdigheder, som virksomhederne skal bruge. Den seneste rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) viser en fordobling i virksomhedernes forgæves rekrutteringer siden opgørelserne i 2010-12.

Et politisk fokussigte

Endnu er vi ikke kommet så langt i opsvinget, at arbejdskraftmanglen er generel, men flere indikatorer minder faretruende om situationen kort før sidste opsving i 2005-06.

Det kan hurtigt gå galt, hvis ikke det politiske system reagerer med reformer, som kan øge arbejdskraftudbuddet, og at politikerne gør afhjælpning af arbejdskraftmangel til et hovedtema for beskæftigelsessystemet.

Det er forhåbentligt et signal om et politisk fokusskifte i retning mod at prioritere indsatser mod arbejdskraftmangel i beskæftigelsesindsatsen, når KL i år har gjort netop dette tema til omdrejningspunktet for deres jobcamp.

Bragt i Jyllands-Posten 16. november 2015