Mere målrettet arbejdstilsyn

Af Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening

Arbejdsmiljøchef i 3F, Ulla Sørensen, mener, at det er umuligt at indfri målsætningerne om et bedre arbejdsmiljø i år 2020, hvis regeringen skærer i Arbejdstilsynets bevillinger Danmarkshistoriens dyreste besparelse«, 6. november).

Men det er helt forkert. Arbejdstilsynet er fejlfindere, som peger på overtrædelser af arbejdsmiljøloven, men de kan ikke pege på nogen løsninger. Derfor er det heller ikke Arbejdstilsynet, man skal kigge på for at udvikle arbejdsmiljøet. I Danmark er vi nået så langt på arbejdsmiljøområdet, at der ikke længere findes nogen lette løsninger. De steder, der er problemer, skyldes det sjældent, at arbejdsgiverne er ligeglade, men at problemerne er svære at løse. Og her er Arbejdstilsynet ingen hjælp. Men hvordan kan arbejdsmiljøet så blive endnu bedre?

Først og fremmest er der brug for en stærk, fælles indsats på alle arbejdspladser. Arbejdsgivere og ledere skal sætte gode, sunde og sikre rammer for arbejdet, og medarbejderne skal udfylde den ramme. Ulla Sørensen bør derfor fokusere sine kræfter i Arbejdsmiljørådet, hvor hun sidder med som repræsentant for 3F. For eksempel arbejder vi i Arbejdsmiljørådet lige nu med at udvikle en ny model for de såkaldte Branchearbejdsmiljøråd, der kortlægger arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem. Den indsats forsøger vi at gøre stærkere og mere indflydelsesrig. Udbredelsen af de gode idéer er langt vigtigere end myndighedskontrol.

Et godt arbejdsmiljø er lige så vigtigt for arbejdsgivere som for medarbejdere, og medarbejdernes trivsel er grundlaget for en god forretning. Arbejdstilsynets opgave er at slå ned på det mindre antal af virksomheder, der hverken kan eller vil sikre gode arbejdsforhold - en vigtig opgave, som sikrer, at virksomheder ikke bruger besparelser på sikkerheden som et konkurrenceparameter. Men det er en opgave, som Arbejdstilsynet uden problemer fortsat kan løfte med de over 400 millioner skattekroner, der er på budgettet i 2016.

En politisk reform fra foråret betyder nemlig, at Arbejdstilsynet fremover skal målrette deres tilsyn bedre, så man kontrollerer de virksomheder, hvor der faktisk forventes at være problemer. Hidtil har Arbejdstilsynet skullet kontrollere praktisk talt samtlige danske virksomheder, uanset hvor godt arbejdsmiljøet måtte være. Reformen betyder færre nyttesløse besøg og bedre kontrol med de virksomheder, som sjufter med sikkerheden.

Bragt i Information 17. november 2015.