DA kvitterer for fornuftig finanslov

DA vil gerne kvittere for en fornuftig finanslov, men der er stadigt behov for store reformer.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i dag indgået aftale om finansloven for 2016. Finansloven rummer blandt andet, at:

  • Kontanthjælpsloftet fastsættes på et niveau, der svarer til en kompensationsgrad på 80 pct. af, hvad en lønmodtager med en månedsløn på 17.700 kr. har i indkomst efter skat.
  • Målgruppen for integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark mindst 7 ud af de seneste 8 år.
  • Der afsættes 37 mio. kr. i perioden 2016-2020 til udvidelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere. Det understøtter myndighedernes kontrol og arbejdsmarkedets parters mulighed for at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.
  • Erhvervsuddannelserne friholdes for en besparelse på 150 mio. kr. i 2016 med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Vi vil gerne kvittere for finansloven, men der er stadigt behov for store reformer.

Det er positivt, at aftaleparterne med dette års finanslov har taget initiativ til indførelsen af et kontanthjælpsloft og udvidet målgruppen for integrationsydelsen, som begge bidrager til, at det i højere grad kan betale sig at arbejde.

Samtidig er vi glade for, at der afsættes ressourcer til at videreudvikle Registret for Udenlandske Tjenesteydere, så der bliver bedre muligheder for at understøtte ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.

Samtidig vil jeg gerne kvittere for, at erhvervsskolerne i 2016 friholdes for besparelser, så de har rum til at sikre en succesfuld implementering af erhvervsskolereformen.

Der er dog stadig behov for yderligere reformer. Særligt skal der en ekstra indsats til at få flere på passiv forsørgelse i arbejde.”

Mere viden

Finanslovaftalen for 2016

Arbejdsmarked
19. november 2015
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden