Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Arbejdsgiversiden (DA og Lederne) i Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg har modtaget høring om gennemskrivning og opdatering af § 18-46 i bekendtgørelse om sygedagpenge på baggrund af praksis og behov for nye administrations-procedurer for bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

Arbejdsgiversiden har en bemærkning til ændringen. Arbejdsgiversiden mener, at det er for hurtigt, at ændringerne træder i kraft allerede den 1. december 2015. Arbejdsgiversiden så gerne, at ikrafttrædelsesdatoen blev forlænget, så arbejdsgiverne har mulighed for at forhold sig til ændringer. Arbejdsgiversiden forudsætter også, at der en grundig information til arbejdsgiverne om ændringerne.

KONTAKT
Publiceret:
24. november 2015