Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. november 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring vedrørende udkast til tekst til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Arbejdsgiversiden (DA og Lederne) i Beskæftigelsesrådet har modtaget høring vedrørende udkast til tekst til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig forsøget, men mener, at det tydeligt skal fremgå, at der bliver foretaget en grundig evaluering af forsøget, herunder at der bliver foretaget en vurdering af, hvad indsatsen koster i forhold til de forventede positive effekter af forsøget.

I forhold til personer, der er i beskæftigelse, skal arbejdsgiversiden opfordre til, at det overvejes, hvordan kontakten til arbejdsgiveren og arbejdspladsen bedst styrkes, da det desværre er erfaringen, at kommunerne ikke altid sørger for at involvere arbejdsgiveren i indsatsen.

KONTAKT
Publiceret:
25. november 2015