Mindre, men bedre arbejdstilsyn

Af Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, Dansk Arbejdsgiverforening

Næstformand i LO, Morten Skov Christensen, skrev i et indlæg i Information den 21. november, at DA's tanker om et målrettet Arbejdstilsyn under den nye finanslov »er en fornærmelse af Arbejdstilsynets hårdtarbejdende medarbejdere.«

Der er ingen tvivl om, at Arbejdstilsynets medarbejdere gør et stort og vigtigt arbejde for at sikre gode arbejdsforhold.

Men min pointe er blot, at Arbejdstilsynet arbejder inden for rammerne af lovens krav, mens den fremadrettede udvikling af arbejdsmiljøet skabes af ledelse og medarbejdere. Sidste år uddelte Arbejdstilsynet »12.000 strakspåbud, hvor fejlene er så alvorlige, at de skal rettes med det samme«, skriver Morten Skov. Det er en misvisende fremstilling. Strakspåbud handler om meget mere end alvorlige fejl. Strakspåbud bliver også givet ved små forhold, som umiddelbart kan rettes, eksempelvis oprydning.

Morten Skov peger på, at færre tilsyn fra Arbejdstilsynet vil betyde, at færre fejl bliver rettet. Erfaringer fra Sverige viser det modsatte: Færre, men bedre tilsyn betyder, at flere fejl bliver rettet de steder, hvor der er brug for det. Derfor skal vi også i Danmark målrette indsatsen mod de virksomheder, der reelt har problemer.

Derudover undrer det Morten Skov, at de midlertidige bevillinger til særlige indsatser udløber, da han finder dem mere effektive end almindelige tilsyn. Her har Morten Skov ikke gjort sit hjemmearbejde. De tilsyn, hvor der bliver givet mange påbud, bliver stort set ikke berørt af den nye finanslov.

Til gengæld kommer Arbejdstilsynet med forårets arbejdsmiljøreform til i langt højere grad at føre tilsyn på de arbejdspladser, hvor problemerne faktisk er. Det giver samlet set en indsats, der er langt mere virkningsfuld.

Bragt i Information 26. november 2015.