Misvisende kritik

Af Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA

Der bliver tegnet et helt misvisende billede af arbejdsmiljøet i artiklen 'Status: Arbejdsmiljøet skranter for tusindvis af danskere' (Pol. 26.11.).

Arbejdsmiljørådet er citeret for, »at der ikke sker de store fremskridt i det generelle arbejdsmiljø«. Det er på alle måder forkert. Arbejdsmiljørådet, som DA er en del af, har ikke meldt dette ud. Artiklens grundlag er angiveligt en evaluering fra Arbejdsmiljørådet, men Arbejdsmiljørådet har aldrig lavet en sådan.

Faktum er, at det går godt med arbejdsmiljøet i Danmark. Langt de fleste danske arbejdspladser er både sunde og sikre. Det er klart, at det skal være endnu bedre, og vi skal selvfølgelig have alle med. Derfor er der opsat mål for arbejdsmiljøet frem mod 2020, og dem støtter DA fuldt og helt op om.

Arbejdstilsynet har fået udarbejdet en første måling af arbejdsmiljømålene frem mod 2020. Den viser, at der på nogle områder er fremgang, mens der på andre ikke kan ses nogen forskel endnu. Men det er useriøst at ville vurdere, om målene i en otte år lang strategiperiode bliver nået på baggrund af en enkelt måling i indsatsens første år.

Det er ærgerligt, at den store indsats for at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark bliver miskrediteret på et så spinkelt og usagligt grundlag.

Bragt i Politiken 30. november 2015