Dansk Arbejdsgiverforening respekterer danskernes valg

Danskerne har i dag stemt om, hvorvidt det danske retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. Resultatet af afstemningen blev, at 46,9 pct. stemte ja og 53,1 pct. stemte nej. Danmark fastholder dermed sit retsforbehold.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Danskerne har talt, og det respekterer vi naturligvis.

Med det foreliggende valgresultat gælder det for os nu om at kigge fremad og bruge de muligheder, arbejdsgiverne har til at sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår. Helt på samme måde som DA fortsat vil have fokus på at sikre dansk indflydelse i EU - ikke mindst på de handelsretlige områder.

I denne valgkamp har både regeringen, arbejdstagere og arbejdsgivere været enige om at anbefale et ja, fordi vi har et fælles mål om at sikre danske virksomheder lige vilkår i forhold til deres konkurrenter i resten af Europa.

I Dansk Arbejdsgiverforening fortsætter vi vores arbejde med at skabe respekt om den danske model blandt de øvrige EU-lande og med at sikre, at der tages hensyn til vores aftalemodel, når nye EU-love skal udformes på arbejdsmarkedsområdet.”

EU og internationalt
3. december 2015
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk