DA: Behov for reform for at få flygtninge i job

DA har 67 konkrete forslag til regeringen til, hvordan flygtninge kommer i job og ikke bare ender på offentlig forsørgelse. Og der er akut brug for handling.

Danmark står i øjeblikket med en betydelig integrationsudfordring. Der er kommet et stort antal flygtninge til Danmark de seneste år, og det forventes at fortsætte også til næste år. Udfordringen understreges af, at vi indtil videre ikke er lykkedes i tilstrækkeligt omfang med at få flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet.

Derfor har DA og vores medlemsorganisationer fremsendt 67 konkrete forslag til regeringen:

  • Det er nødvendigt at gøre op med den nuværende kommunale kvotefordeling af flygtninge, der er tildelt opholdstilladelse. Flygtninge bør placeres der, hvor jobbene er.
  • Der bør foretages en screening af flygtninges kompetencer straks efter tildelingen af opholdstilladelsen, som kan anvendes som udgangspunkt for boligplaceringen, og flygtninge bør have ret til at flytte, hvis de får tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud i anden kommune.
  • Myndighederne bør oftere og tidligere i indsatsen anvende en virksomhedsrettet indsats.
  • Udgangspunktet bør være, at de fleste flygtninge kan tage et job.
  • Etabler en lokal taskforce, der kan yde en hurtig og arbejdsmarkedsrettet indsats

Regeringen fremlægger et udspil til en forbedret integrationsindsats inden længe.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”For få flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet med den nuværende tilgang. Arbejdsgiverne har 67 forslag, der kan være med til at rette op på den fejlslagne integration.

Efter DA’s opfattelse er det helt afgørende, at indsatsen i højere grad tager afsæt i at bringe flygtninge i job. Både i bopælsfordelingen og i kommunernes tilbud til flygtninge er der for lidt fokus på job. Myndighederne spiller en afgørende rolle for en vellykket integrationsindsats.

Virksomhederne tager allerede i dag et stort ansvar og gør det gerne fremadrettet også. Men der er et stort uudnyttet potentiale. Spørger vi virksomhederne, så siger 3 ud af 4, at virksomhederne aldrig er blevet kontaktet af myndighederne med henblik på at tage et medansvar for flygtningesituationen.”

Arbejdsmarked
13. december 2015
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LÆS MERE
DA's 67 forslag til en ny integrati­onsindsats