Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. december 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring for udkast til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav/beregning (sygedagpenge)

Arbejdsgiversiden (DA og Lederne) i Beskæftigelsesrådet (BER) har modtaget høring for udkast til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav/beregning (sygedagpenge).

Arbejdsgiversiden i BER mener, at § 6, stk. 5 bør ændres, så det ikke er en arbejdsgiver, der skal oplyse om lønforhold i de situationer, hvor medarbejderen ikke har været ansat i 8 uger, da udbetalingen af sygedagpenge er et anliggende mellem den enkelte og kommunen.

Arbejdsgiversiden i BER ønsker oplyst, om der er taget højde for, at lønninger kan ændre sig over tid, som f.eks. unge og elever, og dermed kan have indflydelse på satsen, der skal beregnes. Arbejdsgiversiden mener, at det er nødvendigt at tage højde herfor.

KONTAKT
Publiceret:
11. december 2015