To grove fejlslutninger

Af Berit Toft Fihl, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening, og Steen Nielsen, underdirektør, Dansk Industri

Den nuværende integrationsindsats fungerer ikke og bør tænkes markant anderledes. Behovet bekræftes af den analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som er omtalt i Børsen 2. december.
Analysen viser, at knap 5 pct. af de kvindelige flygtninge er kommet i job efter fire år. Det er dybt bekymrende, at integrationsindsatsen fungerer så dårligt, for det er både dyrt for Danmark og et tab for den enkelte.
Derfor er det en fejlslutning, når DA i Børsens artikel tages til indtægt for at mene, at den nuværende integrationsmodel fungerer glimrende. Det er ikke korrekt.

Mange integrationsmuligheder

DA og Dansk Industri (DI) har ved flere lejligheder pointeret, at der findes gode redskaber, som i højere grad bør bruges i den nuværende integrationsindsats. Redskaber som virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, som vi har forskernes ord for, virker. Problemet er bare, at det halter gevaldigt, når det kommer til kommunernes brug af dem. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud bliver anvendt i langt mindre grad i indsatsen for flygtninge end for andre grupper.

Hotline løser ikke alt

En anden grov fejlslutning i artiklen er, at det bliver fremstillet, som om DI ser oprettelsen af vores flygtningehotline som en løsning på integrationsudfordringen. DI har på intet tidspunkt troet, at en hotline kan løse en udfordring af denne størrelse.
Hotlinen er et tilbud til de DI-virksomheder, der har brug for råd og vejledning i forhold til at tage flygtninge ind, så det er nemt for dem, der vil bidrage. Men de fleste virksomheder er allerede bekendte med muligheder og regler på området. I årets ti første måneder har mere end 3700 personer omfattet af integrationsprogrammet været i virksomhedspraktik på en privat virksomhed, og mere end 400 er ansat i lønstilskud på en privat virksomhed. Så at mene, at 14 opkald til vores flygtningehotline er et udtryk for, at virksomhederne ikke ønsker at bidrage til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarkedsdagsorden, er dybt forfejlet.

Bragt i Børsen 16. december 2015