Brug for flere praktikpladser

Fald i antal af elever i virksomhedspraktik er bekymrende, for vi mister flere faglærte end vi uddanner.

Sammenlignet med sidste år er 3 pct. færre erhvervsskoleelever i år i gang med praktik på en virksomhed, viser seneste tal for oktober 2015. I takt med at Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, bliver det mere og mere afgørende, at virksomhederne opretter praktikpladser og bidrager til at uddanne nye faglærte, som virksomhederne får brug for.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort nye praktikpladstal for oktober 2015. Tallene viser, at:

  • 70.559 elever er i gang med praktik i en virksomhed, hvilket er 3 pct. færre end samme tidspunkt sidste år
  • 6.829 elever er i praktik i et praktikcenter. Det er en stigning på 9 pct. i forhold oktober 2014
  • 2.410 elever er i søgekøen, hvilket er en stigning på 22 pct. Heraf har 2.175 afslået tilbud om praktik i et praktikcenter
  • De seneste 12 måneder er der indgået 44.197 nye uddannelsesaftaler

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Det er utroligt ærgerligt, at vi fortsat er vidne til et fald i antallet af elever, der er i gang med praktik ude på virksomhederne.

Danmark risikerer at mangle faglært arbejdskraft inden for en kort årrække. Manglen skyldes blandt andet, at flere faglærte når pensionsalderen, og at de unge i stigende omfang søger over mod de gymnasiale uddannelser. Regnestykket går ikke op, for vi uddanner ikke nær så mange nye faglærte, som vi mister.

Derfor skal virksomhederne være opmærksomme på at tilbyde praktikpladser inden for områder, hvor vi forventer mangel på faglærte.

Flere unge skal have øjnene op for de gode jobperspektiver, der er som faglært inden for flere brancher. Og eleverne skal gøres opmærksomme på, at der faktisk også er virksomheder i visse egne af landet, der har meget vanskeligt ved at finde dygtige elever til tomme praktikpladser.

Heldigvis har vi en uddannelsesgaranti. Det betyder, de unge kan færdiggøre deres uddannelse, selvom de måske ikke kan finde en praktikplads fra dag ét. De kan fortsætte med praktik i et praktikcenter.

Det er afgørende, at manglen på praktikpladser ikke er en barriere for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Virksomhederne får brug for deres kompetencer.”

Mere viden

De nye praktikpladstal

Uddannelse
18. december 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden