Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. december 2015 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring vedrørende udkast til lov om ændring af deltidslov (forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte)

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) støtter den foreslående ændring af deltidsloven.

Selv om DA ikke deler EU-Kommissionens vurdering af den eksisterende deltidslov, finder DA, at regeringens lovforslag respekterer arbejdsmarkedets parters kollektive aftaler og sikrer, at de gældende implementeringsaftaler består.

For DA er det desuden afgørende, at eventuelle tvister om parternes implementeringsaftaler bliver afgjort gennem det aftalte tvistløsningssystem.

DA skal gøre opmærksom på, at der bør ske en konsekvensændring af lovens § 4, hvor ”eller en af de i § 2 nævnte aftaler” bør slettes.

KONTAKT
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
22. december 2015