Stress er ikke et handicap

Af juridisk konsulent Ann Marie Willemoes Jørgensen, Dansk Arbejdsgiverforening

Når Julie Gerdes fra Ernst and Young i Børsen Executive siger, at stress kan udgøre et handicap, er hun på usikker grund. Når hun oveni tænder alarmklokken og skriver, at ”det stigende antal sager om opsigelse af medarbejdere med psykiske lidelser får vidtrækkende betydning for arbejdsgivere” bliver det nødvendigt at minde om, at kun få af sagerne omhandler stress og ingen i øvrigt har fået medhold i, at stress skulle udgøre et handicap.

Stress kan for den enkelte kan være en alvorlig lidelse som kræver fokus og forebyggelse, men ligefrem at kategorisere stress som en psykisk sygdom på linje med skizofreni, er en fejl. Stress er heldigvis en lidelse, der som ofte har en forbigående karakter med stor mulighed for bedring og man må af den grund gå ud fra, at stressramte nødigt ønsker, at deres tilstand rubriceres som et handicap. I den konkrete sag som Julie Gerdes henviser til, kommer Ligebehandlingsnævnet da også frem til, at der ikke er tale om et handicap, da hverken varigheden (173 sygedage indenfor 12 måneder) eller omfanget er tilstrækkeligt.

Begreberne »sygdom« og »handicap« er ikke klart defineret i forskelsbehandlingsloven eller andre steder, og derfor kan der opstå tvivl om, hvorvidt en medarbejder er ramt af sygdom eller betragtes som handicappet i lovens forstand.

Vi ser derfor gang på gang, at de nationale domstole må fortolke retningslinjerne for, hvornår en konkret sag er omfattet af handicapbeskyttelsen.

Julie Gerdes har ret så langt, at der er et stigende fokus på psykiske lidelser og uklarhed om, hvornår der er tale om sygdom og hvornår der er tale om handicap. Men indtil videre er det altså, gentagne gange, fastslået i retspraksis, at stress ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af handicapbegrebet.

Bragt i Børsen 4. januar 2016