Indslusningsløn er ingen mirakelkur

Af adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening


Børsen giver i sin leder 6. januar udtryk for, at der er brug for nytænkning og et højt ambitionsniveau, hvis den fejlslagne integration af flygtninge skal lykkes. Det er arbejdsgiverne fuldstændig enige i. Der er brug for markante ændringer i tilgangen til flygtninge, hvis integrationen skal blive en succes.

Det er derfor ærgerligt, at Børsen i sin leder fremhæver, at arbejdsgiverne ikke går helhjertet ind i et forsøg på at rette op på den fejlslagne integration.

DA-fællesskabet har længe påpeget, at flygtningenes tilknytning til arbejdsmarkedet er for ringe.

Vores analyse af situationen er, at integrationen går helt skævt allerede fra den dag, hvor flygtninge får tildelt opholdstilladelse. Dels placeres flygtninge i kommunerne efter et kvotesystem uden hensyn til kvalifikationer og uden hensyn til, hvor der er jobmuligheder. Og dels bliver flygtninge mødt af sagsbehandlere, der er uddannet til mange andre ting end lige nødvendigvis at få folk i job.

Stort set alle flygtninge bliver herefter vurderet til ikke at være arbejdsmarkedsparate. Hvad er det for en modtagelse? Det er i hvert fald ikke en tilgang, der hjælper den enkelte flygtning i job eller bidrager til at nedbringe de offentlige udgifter til området.

Der er ingen quick fixes

Hvis integrationen skal gå fra at være fejlslagen til at få flygtninge i job, så er der også brug for at tænke nyt på en række andre områder, som f.eks at se på længden af integrationsprogrammet og på, hvordan man får flere flygtninge til at slå sig ned som selvstændige. Så der er nok at tage fat på i den trepartsdrøftelse, som statsministeren annoncerede på årets første dag.

Endelig vil jeg gentage, at arbejdsgiverne ikke har noget imod indslusningsløn, men løn forhandles direkte mellem overenskomstparterne. Indslusningsløn er ikke det mirakelmiddel, der med et snuptag kan løse integrationsudfordringen. Faktum er, at der ikke er nogen quick fixes.

F.eks. har Cepos på baggrund af en række antagelser beregnet, at en indslusningsløn i det mest optimistiske tilfælde giver en effekt på 7000 personer om mindst 20 år. Under alle omstændigheder er integrationsproblemet langt større end som så. Alene i år forventer regeringen, at 17.000 nye flygtninge tildeles opholdstilladelse. Der er derfor behov for grundlæggende forbedringer af vores integrationsindsats. Derfor har vi afleveret 67 forslag til regeringen, som vi mener, bør gennemføres.

Bragt i Børsen 11. januar 2015