DA kvitterer for indbydelse til trepartsdrøftelserne

Dansk Arbejdsgiverforening kvitterer for indbydelsen til trepartsdrøftelserne og ser frem til at finde fælles løsninger i samarbejde med bl.a. regeringen og LO.

Første drøftelse vil handle om, hvordan vi i fællesskab sikrer, at flere flygtninge bliver en del af arbejdsfællesskabet. Det er en stor udfordring, som samfundet står over for.

Foruden trepartsdrøftelserne om integration er det afgørende for Danmark, at vi kommer videre ad reformsporet og sikrer private virksomheder en varig forbedring af deres konkurrenceevne samt øger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Jeg vil gerne kvittere for indbydelsen til trepartsdrøftelserne med regeringen og LO. Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter kan handle i fællesskab, og vi ser derfor frem til at finde fælles løsninger til gavn for både virksomhederne, samfundet og den enkelte.

Vi kommer i første omgang til at diskutere, hvordan flere flygtninge kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Her går vi bl.a. til drøftelserne med 67 konkrete forslag under armen, som er vores bud på, hvilke løsninger regeringen kan bruge i sin værktøjskasse.

Foruden trepartsdrøftelserne om integration er det helt centralt for Danmark, at vi fortsætter ad reformsporet og styrker danske virksomheders konkurrenceevne, får flere faglærte på arbejdsmarkedet og udvider arbejdsstyrken.

Vi ser frem til drøftelserne, og DA vil bidrage konstruktivt til dem.”

Arbejdsmarked
3. februar 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk