De fleste stresspatienter er offentligt ansatte

Ifølge Ugebrevet A4 kommer størstedelen af stressramte patienter på de arbejdsmedicinske klinikker fra offentlige arbejdspladser. Det billede kan DA genkende.

Ugebrevet A4 har foretaget en rundspørge blandt de syv arbejdsmedicinske klinikker, der beskæftiger sig med stress. Rundspørgen viser, at folk med alvorlig stress langt overvejende kommer fra offentlige arbejdspladser.

Ugebrevet A4 skriver blandt andet, at virksomhederne i den private sektor i høj grad er bedre rustet til at håndtere forandringsprocesser, der kan forårsage stress.

Det billede afspejler den virkelighed, som DA møder.

Det private arbejdsmarked er i Danmark kendetegnet ved høj grad tillid, tæt samarbejde, uformelle strukturer, få konflikter og fokus på problemløsning.

Eksempler på dette er DA og LO’s samarbejdsaftale, der bl.a. har til formål at sikre både virksomhedernes konkurrenceevne og medarbejderne trivsel og tryghed.

Endvidere har blandt andre DI og CO-industri fulgt op med en aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Ligeledes har Dansk Erhverv og HK en aftale om at håndtere mobning og seksuel chikane.

Aftalerne betyder, at organisationerne, virksomhederne og de lokale samarbejdsudvalg arbejder for at skabe sunde og sikre arbejdspladser.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund:

”Når medarbejderne trives, så trives virksomheden. Private virksomheder tager derfor i høj grad hånd om problemer med det psykosociale arbejdsmiljø.

Konkret ser vi, at fire ud fem virksomheder har tilbud om sundhedsfremme for medarbejderne – for eksempel tilbud om coach, psykolog og stressforebyggelse.

Et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende for at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. I DA arbejder vi tæt sammen med LO for at skabe de bedste løsninger, som giver både virksomheder og medarbejdere gode vilkår.”

Mere viden

Ugebrevet A4: Offentligt ansatte fylder stressklinikkerne

Arbejdsmiljø
13. januar 2016
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Mere viden