Beskæftigelsesindsats gør det ikke alene

Af underdirektør Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Reformer af arbejdsmarkedspolitikken skal både sikre sunde incitamenter til at arbejde og en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) kritiserer i et indlæg her i avisen 20/1 Dansk Arbejdsgiverforening(DA) for »et enøjet fokus på økonomiske incitamenter. Det er ikke korrekt.

Enten er det udtryk for AE's uvidenhed om det daglige arbejde med beskæftigelsesindsatsen, eller så er det udtryk for et bevidst ønske om at forvride billedet af DA's forslag. DA er stærkt optaget af, at vi bliver bedre og mere effektive til at bringe alle, der modtager offentlig forsørgelse, så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Derfor har DA fremlagt 67 forslag til, hvordan integrationen i Danmark kan forbedres.

DA fremlagde i forbindelse med Carsten Koch-udvalgets arbejde 88 forslag til at styrke indsatsen for ikkearbejdsmarkedsparate borgere, og sidste forår fremlagde DA 28 forslag til, hvordan beskæftigelsen i Danmark kan blive større. Nogle af disse forslag handler om at forbedre incitamenterne. Mange handler om en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Antallet af offentligt forsørgede er firedoblet på 45 år, til at vi i dag har næsten én million 16-66årige danskere på offentlig forsørgelse (ekskl. SU). En del af den udvikling skyldes usunde incitamenter. Det er f.eks. usundt, at en række offentlige ydelser er højere end mindstelønningerne fastsat af fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer i overenskomsterne.

Det er også usundt, at det i mange tilfælde bedre kan betale sig ikke at være til rådighed for arbejdsmarkedet end at være det. Tilsvarende har det også været usundt, at alle 60-årige, der har betalt et efterlønsbidrag, kunne få penge fra staten for at forlade arbejdsmarkedet. Det er nu ændret til noget meget bedre, men det var jo ikke på grund af AE, at disse reformer blev lavet. Nej, det var på trods af AE's modstand. Men nu smykker AE sig med blandt andet denne reform som begrundelse for, at det går godt i Danmark. DA er enig med AE i nødvendigheden af at investere i bedre og relevante kompetencer, en effektiv beskæftigelsespolitik og velfungerende sociale ydelser til dem, der har behov. Men incitamenterne skal i alle dele af vores samfund være sunde, og her vil det være godt, hvis AE begyndte at lægge konkrete forslag frem. Beskæftigelsesindsats og uddannelse gør det ikke alene. Det tunnelsyn vil skade Danmark.

Bragt i Jyllands-Posten 23. januar 2016