Praktik i praktikcenter er ikke endestationen

Det tager i gennemsnit knap 6 måneder for elever i praktik i praktikcenter at finde praktikplads i en virksomhed.

Undervisningsministeriet offentliggør i dag en analyse af landets praktikcentre. Analysen, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), kortlægger omfanget af praktik i praktikcenter og omfanget af forskellige typer af uddannelsesaftaler for praktikcentereleverne.

Analysen viser bl.a., at:

  • Ud af en periode på ti måneder opholder elever sig i gennemsnit i praktikcentret i knap seks måneder. Det er især elever inden for træfagenes byggeuddannelse, der opholder sig kortest tid i et praktikcenter.
  • Godt halvdelen af de indgåede aftaler i perioden juni 2014-2015 på skoler, der er godkendt som praktikcenter, er ordinære aftaler. Resten er korte aftaler, restaftaler eller delaftaler m.v.
  • Knap hver femte uddannelsesaftale er indgået med nye læresteder. Uddannelsen til skov- og naturtekniker, gastronomuddannelsen, detailhandelsuddannelsen, mureruddannelsen og uddannelsen til personvognsmekaniker er blandt de uddannelser, der ligger højt i andelen af nye læresteder.
  • Knap halvdelen af de elever, der modtager kortvarig oplæring i en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning) som en del af praktikken i praktikcentret, indgår efterfølgende en uddannelsesaftale med en virksomhed.
  • Knap halvdelen af erhvervsuddannelseseleverne fortsætter ikke på hovedforløbet, når de har afsluttet deres grundforløb. Andelen af elever, der ikke fortsætter på hovedforløbet, er størst inden for de merkantile uddannelser.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Undervisningsministeriets analyse viser, at hvis eleverne fortsætter deres skoleforløb i et praktikcenter, skal det nok lykkes dem at komme forbi en virksomhed i løbet af deres uddannelse. DA kan derfor kun opfordre flere elever til at sige ja tak til tilbuddet om at fortsætte deres erhvervsuddannelse i praktik i et praktikcenter frem for at gå i stå på offentlig forsørgelse.

Virksomhederne skal fortsat have fokus på at oprette praktikpladser. Der er alvorlig risiko for mangel på faglærte om få år, og det er helt afgørende, at virksomhederne ser oprettelsen af praktikpladser som en mulighed for at tiltrække flere dygtige unge. Praktik kan bruges som rekrutteringskanal, hvor virksomhederne får mulighed for at forme medarbejdere med de kompetencer, som virksomhederne har brug for i fremtiden.

Langt de fleste af de elever, der er i praktik i et praktikcenter, er det i en begrænset periode. Det er tydeligt, at de mange forskellige typer af uddannelsesaftaler, der er til rådighed, understøtter høj mobilitet, hvorfor kun ganske få elever ikke når ud på en virksomhed i løbet af deres erhvervsuddannelse.

Samtidig viser analyser fra det Økonomiske Råd, at elever, der har været i praktik i et praktikcenter, klarer sig lige så godt på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede, som elever, der udelukkende har været i praktik i en virksomhed.”

Mere viden

Analyse: Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre

Uddannelse
1. februar 2016
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden