Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. december 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om udkast til bekendtgørelser vedrørende refusionsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 9. november 2015 sendt udkast til bekendtgørelser vedrørende refusionsreformen til skriftlig høring i Ydelsesudvalget.

DA har ikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene, idet der henvises til DA’s høringsvar fra den 2. marts 2015 for så vidt angår lovgrundlaget for refusionsomlægningen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
7. december 2015