Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. februar 2016 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring om lovovervågning af forældelsesloven (forældelsesreglernes anvendelse af arbejdsskadeområdet)

Resumé

Justitsministeriet har anmodet om eventuelle bemærkninger til virkningerne af forældelsesreglerne i arbejdsskadesager, herunder om oplysninger om hvorvidt Dansk Arbejdsgiverforening har kendskab til arbejdsskadesager, hvor der er rejst krav om erstatning eller godtgørelse mere end 30 år efter en ulykke, og arbejdsskadesager, hvor forlængelsen af den korte forældelsesfrist fra tre til fem år har haft betydning.

Dansk Arbejdsgiverforening har ikke kendskab til konkrete sager, hvor der er rejst krav om erstatning eller godtgørelse mere end 30 år efter en ulykke, og arbejdsskadesager, hvor forlængelsen af den korte forældelsesfrist fra tre til fem år har haft betydning.

Dansk Arbejdsgiverforening henviser i øvrigt til bemærkningerne fremsendt i høringssvar af 16. januar 2012.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
Publiceret:
10. februar 2016