Integration er det rigtige valg som første trepartstema

Af adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening

Regeringen har set helt rigtigt, når den har valgt netop integration som det første tema i trepartsforhandlingerne, der netop er skudt i gang.

Statsministeren har tidligere sagt, at det er afgørende for både samfundsøkonomien og sammenhængskraften, at vi bliver langt bedre til integrationsopgaven. Det er jeg helt enig med ham i, og en bedre integration på arbejdsmarkedet er arbejdsgivernes altoverskyggende førsteprioritet.

For flygtningesituationen er en akut og stor udfordring for Danmark. Ikke mindst fordi vi gennem mange år har været alt for dårlige til at integrere flygtninge og de familiemedlemmer, der følger efter. Det er derfor helt afgørende, at vi tænker nyt.  

Vi og alle arbejdsgiverne i DA har derfor allerede den 13. december fremlagt 67 nytænkte forslag til en ny og langt bedre tilgang til integrationsindsatsen.

97 pct. ikke jobparate

Lad mig fremhæve tre af vores forslag:

For det første har vi foreslået, at flygtningene ud fra en overordnet vurdering

af deres kvalifikationer bliver fordelt hurtigt ud til de kommuner, hvor der er job og jobmuligheder. Det er nyt. I dag bliver flygtninge fordelt ud fra andre hensyn.

For det andet har vi foreslået, at sagsbehandlerne skal møde flygtninge med en forventning om, at de er jobparate. Det er nyt. For i dag bliver 97 pct. af alle flygtninge vurderet til ikke at være jobparate.

Og for det tredje har vi forslået, at myndighederne i langt højere grad skal anvende virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det er nyt. For i dag bruger alt for mange kommuner i alt for ringe grad disse redskaber til at integrere flygtninge.

For DA er det også afgørende, at vi fjerner de barrierer, som spærrer for flygtninges vej ind på arbejdsmarkedet.

Og så skal arbejdsgiverne naturligvis tage vores del af ansvaret. Og vi er klar.

Tusindvis af mennesker arbejder allerede i dag i løntilskud eller virksomhedspraktik på danske virksomheder. Også flygtninge – det er bare, som det ser ud i dag, alt for få flygtninge. Men 3 ud af 4 virksomheder melder, at de gerne vil bidrage til integrationen. På den baggrund ser vi frem til at spille ind med vores 67 forslag i trepartsforhandlingerne.

I de seneste uger har der været forskellige nye modeller til en bedre integration fremme i pressen. Og regeringen er de seneste dage kommet med en række konkrete forslag. Alle er meget interessante forslag, som vi ser frem til at få udfoldet, så vi kan drøfte dem i forhandlingslokalet.

Målet skal være, at vi i fællesskab finder de helt rigtige løsninger for en langt stærkere integrationsindsats. Vi og de øvrige arbejdsgivere i DA-fællesskabet er klar og ser frem til at bidrage konstruktivt til de videre drøftelser.

Bragt i Jyllands-Posten 18. februar 2016