Integration er en bunden opgave

Af adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening

Der er ingen tvivl om, at den store indvandring og vores årelange fejlslagne integration udgør en helt akut udfordring for Danmark. Der er et åbenlyst behov for nye løsninger – både af hensyn til samfundet og den enkelte. Derfor er det i min optik helt rigtigt af statsministeren at gøre integrationen til det første tema i trepartsforhandlingerne, og han har min fulde opbakning.

Arbejdsgiverne vil gerne bidrage med konkrete og konstruktive forslag til, hvordan vi forbedrer integrationen i Danmark. Derfor har vi spillet 67 nytænkte forslag på banen, som jeg tager med under armen til trepartsforhandlingerne. Forslag som vil sikre en langt bedre tilgang til integrationsindsatsen.

Blandt andet foreslår jeg og alle arbejdsgivere i DA, at vi begynder at placere flygtninge der, hvor der er jobåbninger. Sådan er det ikke i dag. I dag placeres flygtninge efter andre hensyn. På den måde lander mange flygtninge på Lolland, hvor der i forvejen er småt med jobs, og få flygtninge i København.

Derudover foreslår vi, at jobcentrene ændrer praksis, så de som udgangspunkt vurderer flygtninge som jobparate. Sådan er det heller ikke i dag, hvor 97 pct. af alle flygtninge bliver vurderet ikke-jobparate. Dvs. de får den melding, at de formentligt ikke er i stand til at klare sig på jobmarkedet. De ender i lange integrationsprogrammer og får ikke skabt en hurtig kontakt til arbejdsmarkedet, hvilket er kontraproduktivt for integrationen.

Faktisk viser en undersøgelse fra Skanderborg Kommune, at det for 60 pct. af flygtningene kun tager tre måneder i kommunens integrationsprogram før de føler sig klientliggjort og føler, at det ikke længere er deres ansvar at komme i job, men derimod kommunens. Det er uden tvivl den helt forkerte tilgang, hvis man ønsker at hjælpe den enkelte flygtning til at varetage et job på almindelige vilkår. Og kommunerne skal ændre praksis, hvis integrationen på arbejdsmarkedet skal lykkes.

Endelig vil jeg foreslå, at kommunerne øger brugen af virksomhedspraktik og løntilskud. For det ved vi virker, men det bruges alt for lidt.

Selvfølgelig kræver det også, at arbejdsgiverne tage vores del af ansvaret og åbner dørene for de flygtninge, der kommer hertil. Det har vi heldigvis allerede tradition for at gøre. Og hele 3 ud af 4 virksomheder melder, at de er klar til at bidrage til integrationen.

Dette er bare 3 af de 67 forslag, som arbejdsgiverne vil lægge på bordet i forhandlingslokalet. Samtidig ser jeg frem til at udvikle og drøfte nye løsninger, med de øvrige parter. Målet med trepartsforhandlingerne skal være, at vi i fællesskab finder de helt rigtige løsninger for en langt stærkere integrationsindsats. Med nye løsninger i kommunerne og bedre rammer for virksomhedernes indsats. Så vi i langt bedre grad lykkes med at løfte den enkelte flygtning til at varetage et job på almindelige vilkår. Vi og de øvrige arbejdsgivere i DA-fællesskabet er klar og ser frem til at bidrage konstruktivt til de videre drøftelser.

Bragt i Berlingske 20. februar 2016