DA: Vi støtter socioøkonomiske virksomheder

Af chefkonsulent Jørgen Bang Petersen, Dansk Arbejdsgiverforening

De seneste uger har DA mange gange måttet svare på det samme spørgsmål fra journalister: Hvad har I imod socialøkonomiske virksomheder? Svaret er – absolut intet!

DA mener, at mange socialøkonomiske virksomheder yder et vigtigt samfundsbidrag, ved at sikre udsatte personer som fx autister og psykisk handikappede relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Dog mener vi, at offentlig støtte til løn ikke må være konkurrenceforvridende.

Mange socialøkonomiske virksomheder har nemlig ansatte, der både får førtidspension og løntilskud. For at begrænse forvridninger i konkurrencen mellem de virksomheder, som har udsatte personer ansat, (og hvor det offentlige yder tilskud til lønnen), og de virksomheder der ikke har ansatte med tilskud, er der fastsat et såkaldt rimelighedskrav. Det er et loft over, hvor mange personer, der må være ansat i en virksomhed med støtte. Rimelighedskravet gælder også for socialøkonomiske virksomheder.

Der har nu været gennemført et forsøg, der har givet mulighed for dispensation fra det rimelighedskrav i to år for løntilskud til førtidspensionister. Den aktuelle debat er fremkaldt af en tilsyneladende overraskelse over, at det forsøg som planlagt er stoppet med udgangen af 2015.

Hos DA finder vi det fornuftigt og mest ansvarligt at afvente resultatet af det forsøg, før vi vurderer, om der skal ske en ændring af rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheder, der ansætter førtidspensionister i job med løntilskud.

Det er derfor, vi er modstandere af at hukke til nu og permanentgøre forsøget, inden dets resultater er gjort op.

Efter DA’s mening bør vi lovgive på grundlag af viden om, hvad der virker i beskæftigelsesind-satsen. I det lys vil DA deltage konstruktivt i den arbejdsgruppe, som beskæftigelsesministeren har taget initiativ til at nedsætte.

Bragt i Altinget 23. februar 2016