KonfliktStatistik 4. kvartal 2015

  • Laveste konfliktomfang i 25 år

I 2015 var der 138 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 7.979 tabte arbejdsdage til følge. Konfliktomfanget i 2015 var lavere end i noget andet år siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form, jf. figur 1.

I 4. kvartal 2015 var der 28 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.271 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 37,7 personer og var af 1,3 dags varighed. Konfliktomfanget for et 4. kvartal var det tredje laveste i statistikkens levetid. Figur 2 viser tabte arbejdsdage i 4. kvartal for de seneste ti år.

Der var ni arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2015, hvilket svarer til knap en tredjedel af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 235 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 36,2 personer og var af 0,8 dags varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2015 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. marts 2016
LÆS MERE
Pr­intvenlig versionTabel