Kritikken af LO-DA's flygtningepakke er letkøbt

Af LO-formand Lizette Risgaard og adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening


Børsens chefredaktør Anders Krab-Johansen (AKJ) brugte på at forholde sig kritisk til DA og LO's nye fælles indspil til trepartsdrøftelserne om integration. Når det kommer til spørgsmålet om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, udviser han netop den ufleksible indstilling, som han anklager arbejdsmarkedets parter for.

AKJ's avis har nu i månedsvis ført kampagne for, at der skal indføres en særlig lav indslusningsløn. Måske er det derfor, at han er så skuffet over resultatet. For vi har aftalt et indspil til trepartsforhandlingerne, der på bedste vis kombinerer arbejde til overenskomstfastsat løn med uddannelse og opkvalificering.

Vi har i den forbindelse noteret os, at regeringen har taget positivt imod det fælles indspil.

LO og DA foreslår nemlig i fællesskab en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), hvor en flygtning kommer ud på en arbejdsplads til elevtakst - og selvfølgelig får opkvalificering ved siden af. Men at ville løfte flygtninge (der for de flestes vedkommende ikke har danskkundskaber eller uddannelse og for manges vedkommende ikke kendskab til det latinske alfabet) til et niveau, hvor de kan matche et ordinært job eller blive optaget på en ordinær erhvervsuddannelse, oversætter AKJ til, at vi vil behandle dem som klienter.

Nej. Vi vil netop gøre op med, at flygtninge er klienter. Som Børsen har beskrevet, erklærer kommunerne stort set alle flygtninge som ikke-klar til arbejdsmarkedet, selv om størsteparten selv erklærer sig villige til at arbejde med kort varsel. Resultatet er, at flygtningene hurtigt mister den gejst og virkelyst, som de kommer med. Med det nye IGU-forløb får de en chance for at komme på arbejdsmarkedet. Tilmed nemt og enkelt ved en direkte aftale mellem virksomhed og flygtning.

Der er ingen lette løsninger

AKJ påstår i øvrigt, at en arbejdsgiver ikke kan undvære en medarbejder i de ti uger om året, der er afsat til opkvalificering og uddannelse.

Men det danske arbejdsmarked er et af de mest fleksible i verden. Danskerne rykker ud og ind af job i et omfang, som kun få kan matche, og vi har et vekseluddannelsessystem, hvor ca. 70.000 elever og lærlinge veksler mellem arbejde og skolebænk. Dertil kommer alle de, der deltager i efteruddannelse i arbejdstiden. Så private arbejdsgivere er fuldt beredte på, at de i løbet af de to år, som IGU-forløbet varer, skal afstå medarbejderen i 20 uger.

Alt i alt er det en fordel, når man diskuterer løsninger på komplekse problemstillinger, at undgå at abonnere på, at alt kan løses med lette, smarte løsninger. Det ved vi på arbejdsmarkedet - og det har vi demonstreret med sidste uges indspil.

Bragt i Børsen 16.3.2016