Børsen fejlfortolker – virksomheder siger ja til at hyre flygtninge

Børsen giver i dag på forsiden udtryk for, at de fleste danske virksomheder ikke ønsker at ansætte flygtninge. Det er helt forkert, mener DA. Børsen fejlfortolker deres egen virksomhedssurvey, og DA’s egen undersøgelse viser det modsatte billede.

Børsens forside har i dag overskriften: ”Topchefer siger nej til at hyre flygtninge”.

Det er en overskrift Børsen baserer på deres egen survey blandt 417 erhvervsledere, der har fået spørgsmålet: ”Har du planer om at ansætte (flere) flygtninge i virksomheden?”

Resultatet er, at 16 procent svarer ja og 60 procent svarer nej, mens 24 procent svarer ved ikke.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Børsens konklusion har ikke bund i virkeligheden.

At 16 pct. af virksomhederne helt konkret har planlagt, at de vil ansætte flygtninge er meget positivt, og viser at erhvervslivet i høj grad er klar til at åbne dørene for flygtningene. Ifølge den måling svarer det jo til ca. 40.000 virksomheder, der har planlagt at ansætte mindst én flygtning hver.

De 60 pct. der derimod svarer nej, svarer jo ikke, at de generelt siger nej til at hyre flygtninge, som Børsen ellers giver indtryk af. De siger blot, at det ikke er noget, de konkret har planlagt. Det er ikke spor problematisk eller bemærkelsesværdigt, at mange virksomheder ikke konkret planlægger at ansætte en specifik gruppe. Virksomheder ansætter, hvor det giver mening for dem, og det gælder også flygtninge.

Vores egen undersøgelse blandt 1.000 virksomheder viser det modsatte, nemlig at næsten 3 ud af 4 svarer, at de er villige til at ansætte flygtninge eller ikke-vestlige indvandrere enten i ordinære job eller via en ordning.

Til sidst vil jeg minde om, at denne undersøgelse er foretaget på et tidspunkt, hvor den nye IGU-model, vi netop har foreslået sammen med LO, jo endnu ikke er trådt i kraft, og hvor langt fra alle virksomheder kan forventes at have en viden om, hvad den nye model har af muligheder. Der er derfor god grund til at forvente, at endnu flere virksomheder det næste stykke tid viser ønske om at tage den nye model i brug.”

Arbejdsmarked
17. marts 2016
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk