Trepartsaftale om integration er på plads

Arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om en løsning, der er et vigtigt skridt i arbejdet for at forbedre integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet. Aftalen udstikker en ny og tiltrængt kurs for integrationen, hvor job er i fokus.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen er i dag blevet enige om en trepartsaftale om integration.

Aftalen rummer 33 initiativer, der skal sikre, at indsatsen for flygtninge og familiesammenførte begynder tidligere og i højere grad foregår ude på virksomhederne. Helt centralt i aftalen er LO og DA’s fælles forslag om at indføre nye integrationsstillinger (IGU).

Aftalen rummer blandt andet:

  • Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.
  • Krav om jobparathed: Kommunerne skal som udgangspunkt vurdere flygtninge som jobparate. Kun i særlige tilfælde skal de vurderes aktivitetsparate.
  • En styrket virksomhedsservice: Kommunerne skal styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænser.
  • Bonus: Virksomheder, der ansætter flygtninge, kan få op til 40.000 kr. i bonus, hvis flygtningen er ansat i to år.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Jeg er meget glad for, at det i dag er lykkedes os at finde en ny og fælles løsning, der vil hjælpe flere flygtninge i job. Det er af stor betydning både for samfundet og den enkelte flygtning.

Aftalen rummer blandt andet den nye IGU-ordning, der på en ubureaukratisk måde gør det lettere for virksomheder og flygtninge direkte selv at aftale en ansættelse, uden at blande jobcenteret eller kommunen ind i det.

Vi har med aftalen taget første vigtige skridt i bestræbelserne på at løfte den store integrationsopgave, der ligger foran os.

Til gengæld er det ærgerligt, at vi ikke kunne blive enige om de forslag, der ville gøre det enklere for virksomhederne at have flygtninge i virksomhedspraktik og i løntilskudsordningen.

Men virksomhederne er klar til at tage deres del af opgaven. Jeg er derfor også tilfreds med, at virksomhederne ifølge den nye aftale i langt højere grad kommer til at møde et effektivt og velkoordineret beskæftigelsessystem.”

Mere viden

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration.

Delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen.

LO og DAs aftale om IGU-stillinger.

Regeringens oplæg til drøftelserne om integration

Kommissorium til trepartsdrøftelser om arbejdsmarkedsintegration.

Trepartsaftale om integration (engelsk).

Arbejdsmarked
17. marts 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden