Den lave tilgang til erhvervsuddannelserne får alarmklokkerne til at ringe

Vi kan ikke passivt se til, at problemerne vokser og blot håbe på, at tilmeldingstallene ser bedre ud næste år. Det bør derfor blive til et nationalt ansvar, at flere unge finder det attraktivt at begynde på en erhvervsuddannelse.

Adgangskrav til gymnasieuddannelserne vil øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. Men det er også nødvendigt at tilpasse udskolingen og erhvervsuddannelserne, så vi sikrer, at behovet for flere faglærte i fremtiden bliver indfriet.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort, hvilke ungdomsuddannelser eleverne fra 9. eller 10. klasse har søgt optagelse på.

Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er 18,4 pct. Det svarer til niveauet sidste år. Mere end hver fjerde af de unge, der har søgt erhvervsuddannelserne, har også valgt eux, hvor erhvervsuddannelsen bliver kombineret med en gymnasial eksamen.

Et stort flertal af de unge vælger fortsat de gymnasiale uddannelser. Ikke mindre end 74,3 procent af de unge foretrækker gymnasieuddannelserne, og det er en lille stigning på 0,4 pct. i forhold til 2015.

Der er fortsat mange elever, der foretrækker et år mere i folkeskolen. Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, er 45 pct. - 3 pct. lavere end i 2015.

Flere elever fra 9. klasse har valgt at starte direkte på gymnasieuddannelserne, og det er med til at forklare stigningen. Opgørelsen viser udelukkende antallet af unge, der søger ind på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. En tredjedel af eleverne på erhvervsuddannelserne er imidlertid over 25 år, for mange søger en erhvervsuddannelse flere år efter, at de har afsluttet grundskolen.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Den lave tilgang til erhvervsuddannelserne er bekymrende, fordi alle prognoser og fremskrivninger viser, at flere unge fra grundskolen i fremtiden skal vælge erhvervsuddannelserne for at dække behovet for faglærte på arbejdsmarkedet.

Den lave tilgang får alarmklokkerne til at ringe Hvis vi skal vende udviklingen ligger tre indsatsområder lige for. For det første er det afgørende nødvendigt at indføre adgangskrav til gymnasieuddannelserne. Det vil i sig selv medvirke til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og er formodentlig det mest effektive redskab til at øge tilgangen på kort sigt.

Dernæst skal der langt mere fokus på erhvervsuddannelserne i udskolingen i afgangsklasserne. Eleverne skal gennem besøg på en erhvervsskole i højere grad introduceres for erhvervsuddannelserne. Folkeskolelærernes kendskab til erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Endelig skal vi gennem de nødvendige justeringer af erhvervsuddannelses-reformen, der trådte i kraft i 2015 og sikring af endnu bedre praktikmuligheder understøtte, at erhvervsuddannelserne fortsat er et attraktivt alternativ til gymnasieuddannelserne.”

Ministeriets pressemeddelelse om søgemønster til ungdomsuddannelserne.

Uddannelse
21. marts 2016
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden